Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

maandag 29 apr
vrijdag 10 mei
Meivakantie
maandag 20 mei
2e Pinksterdag

Voorzieningencluster De Veste

Dinsdag 24 december 2013 heeft het college van B&W van Borne de realisatie van het voorzieningencluster De Veste voorlopig gegund aan Dura Vermeer uit Hengelo. Het college heeft daarmee het advies overgenomen van de gunningscommissie waarin afgevaardigden zaten van de gemeente, onderwijs, kinderopvang, Apollo 8 en de wijkraad Bornsche Maten.

Projectwethouder Lex Albers is bijzonder trots zo’n prachtig gebouw te mogen realiseren in de Bornsche Maten. Het gebouw is fraai vorm gegeven, functioneel, bijzonder duurzaam en energiezuinig. De bouwstijl komt overeen met reeds gerealiseerde delen van de wijk, maar bovenal straalt het project licht en ruimte uit.

De zuidgevel, gezien vanaf de Mekkelhorstweg

De Veste wordt gerealiseerd schuin tegenover de huidige basisschool. Aan de straatzijde bij de Bornsche Beeklaan is een groot plein dat buiten schooltijd ook gebruikt kan worden voor parkeren. Deze is bereikbaar via een parallelweg die fungeert als Kiss&Go-route. Ouders die kinderen brengen bij de kinderopvang of later op de dag, bezoekers van de sporthal, maken gebruik van andere parkeermogelijkheden. Het gebouw met de diversiteit aan functies kent logische verkeersstromen en zeker bezoekers die lopend of met de fiets komen, kunnen terecht aan die zijde van het gebouw waar ook de functie zit die ze willen bezoeken.

Het Bornsche Beekpark en de voorzijde van het gebouw vloeien natuurlijk in elkaar over.

Kinderopvang en basisonderwijs

De kinderopvang is bereikbaar via de centrale entree. Er zijn groepsruimtes, speelruimtes en slaapvertrekken. De kantoren zijn op de bovenverdieping. Op de begane grond is ook de onderbouw van De Vonder gevestigd en zijn de lokalen voor de naschoolse opvang en handvaardigheid. De midden- en bovenbouw van De Vonder is op de tweede verdieping. Eyecatcher van het gebouw is een trap aan de buitenzijde, zodat de leerlingen direct van buiten naar hun lokaal kunnen. De trap vormt meteen een natuurlijke scheiding tussen de buitenspeelplaatsen van de kinderopvang en die van de school. De vertrekken voor het basisonderwijs bestaan uit leslokalen en speel- leerpleinen. 

Natuurlijk spelen staat centraal in dit ontwerp

Sport

In het voorzieningencluster De Veste is ruime aandacht voor sport. Apollo 8 wordt hoofdgebruiker. Een stichting gaat de sporthal exploiteren. De sporthal heeft ruimte voor 4 volleybalvelden met centraal een mogelijkheid om de wedstrijden op het hoogste niveau te kunnen spelen. Het ontwerp van Dura Vermeer biedt ruimte voor drie grote tribunes rond het wedstrijdveld. Een daarvan is op de bovenverdieping boven de kleedruimten. De sporthal kan opgedeeld worden in drie kleinere gymlokalen zodat meerdere groepen tegelijk les kunnen krijgen.


Ontmoeten

Het voorzieningencluster is het trefpunt van de wijk. Nadrukkelijk is gekeken naar de sociale functie van het gebouw. De centrale hal waar alle voorzieningen op uit komen is variabel in te delen, naar gelang er meer of minder mensen zijn en er zijn hoogteverschillen. Het podium kan dienen voor optredens van school of voor presentaties in de wijk. Er is een horecafunctie die kan dienen bij sportwedstrijden, maar ook ingezet kan worden bij andere bijeenkomsten als vergaderingen of presentaties. De ontmoetingsruimte met vides en ontspanningshoekjes zullen door jong en oud gebruikt gaan worden.

De Veste als trefpunt van de wijk

Energiezuinig

Door slim gebruik te maken van isolatie en energie is het gebouw bijzonder energiezuinig. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen die 80.000 kilowatt elektriciteit opwekken. Aardgas wordt alleen gebruikt voor de douches in de kleedkamer. De thema’s duurzaamheid en energiezuinigheid worden vertaald in een educatief programma. Spelenderwijs leren kinderen op deze manier met voorbeelden uit het eigen gebouw om te gaan met energie.

De Veste wordt gerealiseerd door Dura Vermeer Bouw (Hengelo) met  LKSVDD architecten (Hengelo), Linthorst installatietechniek, DWA installatie advies en Total Facility Management. De gunning kan na 15 januari definitief afgerond worden. Tot die datum is er voor de andere kandidaten mogelijkheid voor bezwaar. In de eerste helft van het jaar zal het ontwerp verder uitgewerkt worden, zullen de vergunningen aangevraagd worden en het terrein bouwrijp gemaakt worden. De bouw start in augustus 2014. In juni 2015 moet het gebouw gereed zijn.