Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

donderdag 1 dec 12:00
17:00
Studiemiddag
maandag 5 dec 12:00
17:00
Sinterklaasmiddag

Formulieren

Aanvraagformulier vakantie en verlof

De Nederlandse overheid heeft in de 'Leerplichtwet' vastgesteld dat ieder kind naar school moet. In die wet staat ook dat het de taak van ouder(s)/verzorger(s) is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. 

In de 'Leerplichtwet' staan drie redenen voor extra verlof: vanwege de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, voor vakantiedoeleinden mag slechts in één geval (de spcifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers) verlof worden gegeven en tenslotte verlof wegens gewichtige omstandigheden. 

In het onderstaande document worden bovenstaande redenen voor extra verlof verder toegelicht. Daarnaast vindt u een aanvraagformulier voor vakantie en verlof. Verlof buiten de schoolvakanties dienen ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk aan te vragen bij onze directeur Willem Jan Somsen.  

downloaden:
AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE + VERLOF en werkgeversverklaring.pdf

Verlof regelwetgeving

Inschrijfformulier
Wanneer u uw kind wilt aanmelden, kunt u het inschrijfformulier invullen. Wilt u bij het inschrijfformulier een kopie bijvoegen van het BSN-nummer van uw kind(eren). Dit kan een kopie zijn van de zorgpas van uw kind, het paspoort of de identiteitskaart van uw kind, of het formulier van de belastingdienst.
Klik op de volgende link om het inschrijfformulier te downloaden:
Inschrijfformulier de Vonder

Intakeformulier
Wanneer u uw kind heeft aangemeld, vragen we u om het intakeformulier in te vullen.
Klik op de volgende link om het intakeformulier te downloaden:
Intakeformulier de Vonder