Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

dinsdag 28 mei 18:00
19:30
MR vergadering
woensdag 29 mei 12:00
12:00
Studiemiddag

Formulieren

Inschrijfformulier
Wij hechten waarde aan persoonlijke aandacht. Vandaar dat het inschrijfformulier om uw kind in te schrijven, wordt uitgereikt bij ons op school. Wij maken graag een afspraak met u om kennis te komen maken met onze school. In dit gesprek vertellen we u over de school, hoe wij werken en wat de mogelijkheden zijn om uw kind aan te melden. Mail of bel naar onderstaande om een afspraak in te plannen: 074-2659111 / info.devonder@stichtingbrigantijn.nl 

Intakeformulier
Wanneer u uw kind heeft aangemeld, vragen we u om het intakeformulier in te vullen.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

De Nederlandse overheid heeft in de 'Leerplichtwet' vastgesteld dat ieder kind naar school moet. In die wet staat ook dat het de taak van ouder(s)/verzorger(s) is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. 

In de 'Leerplichtwet' staan drie redenen voor extra verlof: vanwege de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, voor vakantiedoeleinden mag slechts in één geval (de spcifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers) verlof worden gegeven en tenslotte verlof wegens gewichtige omstandigheden. 

In het onderstaande document worden bovenstaande redenen voor extra verlof verder toegelicht. Daarnaast vindt u een aanvraagformulier voor vakantie en verlof. Verlof buiten de schoolvakanties dienen ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk aan te vragen bij onze directeur Willem Jan Somsen.  

downloaden:
AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE & VERLOF

Verlof regelwetgeving