Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

maandag 17 okt
vrijdag 21 okt
Herfstvakantie
woensdag 2 nov
Studiedag Brigantijn

Ouderraad

Alle ouders van de leerlingen op de Vonder zijn op vrijwillige basis verenigd in de Oudervereniging, van waaruit een ouderraad (OR) is gekozen. 

Het bestuur van de OR vergadert circa 3 keer en de voltallige OR ook circa 3 keer per jaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en/of leden van het team. De OR vergadert o.a. over activiteiten die met de school te maken hebben. De leden van de OR hebben zitting in diverse werkgroepen. In goed overleg met het team houden deze werkgroepen zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en Pasen. Ook worden de juffen en meneren in het zonnetje gezet tijdens juffen- en menerendag en verzorgt de OR een afscheidscadeau voor groep 8. 

Tevens kan er geholpen worden met allerlei werkzaamheden binnen en buiten de school. Zonder hulp van ouders is het moeilijk om veel te realiseren, dus ook uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. We roepen ouders op om ons te helpen door melding in de nieuwsbrief of via KlasBord. Voor verdere informatie verwijzen we u door naar ons informatieboekje.

OR-leden

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Marrit Ossevoort - Nijman
Secretaris: Rianne Keur
Penningmeester: Marion Vloedgraven
 

Daarnaast heeft de OR nog leden: Annemarie Kreeft, Maaike Renting, Mariska Zuur, Mirjana Kleerebezem, Rita Orum, Caja Veenhoven, Iraida Heidkamp, Martha Afrim en Ellen Postel

Vanuit het team onderdeel van de OR: Lotte ten Brummelhuis, Irma uit het Broek en de directeur Alois Hilbers. Ze zijn ter ondersteuning aanwezig bij de vergaderingen.


De OR is digitaal te bereiken op e-mailadres: or.devonder@stichtingbrigantijn.nl 
    

Contributie en statuten

De vaststelling van de contributie vindt jaarlijks plaats. De hoogte van de contributie wordt door de OR bepaald op basis van eerdere uitgaven. Op dit moment (schooljaar 2021/2022) bedraagt de contributie €20,- per leerling. De nieuwe leerlingen, die na 1 januari maar voor 1 mei instromen, betalen de helft van deze contributie.

De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje is geen onderdeel van de contributie, deze bijdrage wordt apart door school geïnd.

De statuten van de Oudervereniging zijn bij notariële akte vastgesteld.