Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

vrijdag 19 jul 12:00
17:00
Start zomervakantie
maandag 22 jul
vrijdag 30 aug
Zomervakantie

Ouderraad 

Alle ouders van de leerlingen op de Vonder zijn op vrijwillige basis verenigd in de Oudervereniging, van waaruit een ouderraad (OR) is gekozen.  

Het bestuur van de OR vergadert 3 keer per jaar, hierbij is de directeur aanwezig. Daarnaast vergadert de voltallige OR ook 3 keer per jaar, deze vergaderingen worden bijgewoond door leden van het team. De OR vergadert o.a. over activiteiten die op school georganiseerd worden. De leden van de OR hebben zitting in diverse werkgroepen. In goed overleg met het team houden deze werkgroepen zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, Pasen en de koningsspelen. Ook worden de juffen en meneren in het zonnetje gezet tijdens juffen- en menerendag en verzorgt de OR een afscheidscadeau voor groep 8.  

De school is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Voor het organiseren van de verschillende activiteiten in en rondom school zijn we afhankelijk van de hulp van ouders. Een extra paar handen kunnen we altijd gebruiken. Wilt u ook hulpouder zijn bij één van de activiteiten, neemt u dan contact op met de OR via devonderor@gmail.com. U wordt dan toegevoegd aan de hulpouder WhatsAppgroep, waarin gedurende het schooljaar hulpvragen worden geplaatst. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Voor verdere informatie verwijzen we u door naar ons informatieboekje. 

OR-leden 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Marrit Ossevoort – Nijman

Secretaris: Alette Brinkman

Penningmeester: Marion Vloedgraven

Algemeen lid: Kristianne Kuipers

Daarnaast bestaat de OR uit de volgende leden:

Marije Abbink, Fairuz Assink, Danielle Groothuis, Manon Groothuys, Bianca Fortkamp, Kirsten Lejeune, Ashna Kamta, Lisette van de Moesdijk, Ellen Postel, Esther Tijhuis en Manon Wijnen.

Vanuit het team maken Willem Jan Somsen, Eefje Kenkhuis en Miriam Kamp deel uit van de OR.

Contributie en statuten 

De vaststelling van de contributie vindt jaarlijks plaats. De hoogte van de contributie wordt door de OR bepaald op basis van eerdere uitgaven. Op dit moment (schooljaar 2023/2024) bedraagt de contributie €17,50 per leerling. De nieuwe leerlingen, die na 1 januari maar voor 1 mei instromen, betalen de helft van deze contributie. De leerlingen die na 1 mei instromen betalen voor dit schooljaar geen contributie.

De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje is geen onderdeel van de contributie, deze bijdrage wordt apart door school geïnd. 

De statuten van de Oudervereniging zijn bij notariële akte vastgesteld.  

Hulpouders

De school is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Voor het organiseren van de verschillende activiteiten in en rondom school zijn we afhankelijk van de hulp van ouders. Een extra paar handen kunnen we altijd gebruiken. Wilt u ook hulpouder zijn bij één van de activiteiten, neemt u dan contact op met de OR via devonderor@gmail.com. U wordt dan toegevoegd aan de hulpouder WhatsAppgroep, waarin gedurende het schooljaar hulpvragen worden geplaatst. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.