Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

vrijdag 18 feb
Aanvullende vrije dag
maandag 21 feb
vrijdag 25 feb
Voorjaarsvakantie

Ouderraad

Alle ouders van de leerlingen op de Vonder zijn op vrijwillige basis verenigd in de Oudervereniging, van waaruit een ouderraad (OR) is gekozen.

De OR vergadert circa 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en één lid van het team. De OR vergadert o.a. over activiteiten die met de school te maken hebben. De leden van de OR hebben zitting in diverse werkgroepen. In goed overleg met het team houden deze werkgroepen zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten zoals schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en Pasen. Ook wordt een aantal andere activiteiten gecoördineerd zoals luizenbestrijding.
Tevens kan er geholpen worden met allerlei werkzaamheden binnen en buiten de school. Zonder hulp van ouders is het moeilijk om veel te realiseren, dus ook uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. We roepen ouders op om ons te helpen door melding in de nieuwsbrief, via schoolwapps of op de whiteboards bij de klaslokalen. Voor verdere informatie verwijzen we u door naar ons informatieboekje.
   

OR-leden

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Marrit Ossevoort - Nijman
Secretaris: Corlien Derking,Annemarie Kreeft
Penningmeester: Arnoud Boudrie
 
Daarnaast heeft de OR nog leden: Annemarie Kreeft, Corlien Derking, Maaike Renting, Mariska Zuur, Marjolijn ten Hoopen, Mirjana Kleerebezem, Rita Orum, Caja Veenhoven en Iraida Heitkamp.
Vanuit het team onderdeel van de OR: Danique Frielink, Marieke Lagendijk en de directeur Alois Hilbers. Ze zijn ter ondersteuning aanwezig bij de vergaderingen.


De OR is digitaal te bereiken op onderstaand e-mailadres: or.devonder@stichtingbrigantijn.nl 
    

Contributie en statuten

De vaststelling van de contributie vindt plaats in oktober bij de afhandeling van de jaarstukken. De hoogte van de contributie wordt door de OR bepaald op basis van eerdere uitgaven. Op dit moment bedraagt de contributie €45,- per leerling. De nieuwe leerlingen, die na 1 januari instromen, betalen een evenredig deel van deze contributie.
De statuten van de Oudervereniging zijn bij notariële akte vastgesteld en liggen ter inzage in de personeelskamer van de school.
    

Downloads

Hieronder kunt u de verschillende documenten downloaden die de OR beschikbaar heeft gesteld. Hier staan ook de officiële jaarstukken vermeld, waarmee de ouderraad zich verantwoordt naar haar leden.
Indien u kosten heeft gemaakt voor de ouderraad, kunt u deze middels het onderstaande formulier declareren bij de penningmeester van de ouderraad.

Huishoudelijk reglement OR De Vonder 2014-2015
Informatieboekje OR De Vonder 2015-2016
Declaratieformulier OR KBS De Vonder
Jaarverslag 2014-2015 OR KBS De Vonder