Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

maandag 3 jul
Studiedag
dinsdag 18 jul
Start zomervakantie

Ouderraad

Alle ouders van de leerlingen op de Vonder zijn op vrijwillige basis verenigd in de Oudervereniging, van waaruit een ouderraad (OR) is gekozen. 

Het bestuur van de OR vergadert circa 3 keer en de voltallige OR ook circa 3 keer per jaar. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en/of leden van het team. De OR vergadert o.a. over activiteiten die met de school te maken hebben. De leden van de OR hebben zitting in diverse werkgroepen. In goed overleg met het team houden deze werkgroepen zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en Pasen. Ook worden de juffen en meneren in het zonnetje gezet tijdens juffen- en menerendag en verzorgt de OR een afscheidscadeau voor groep 8. 

Tevens kan er geholpen worden met allerlei werkzaamheden binnen en buiten de school. Zonder hulp van ouders is het moeilijk om veel te realiseren, dus ook uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. We roepen ouders op om ons te helpen door melding in de nieuwsbrief of via KlasBord. Voor verdere informatie verwijzen we u door naar ons informatieboekje.

OR-leden

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Marrit Ossevoort - Nijman
Secretaris: Alette Brinkman
Penningmeester: Marion Vloedgraven

Algemeen lid: Kristianne Kuipers
 
Daarnaast heeft de OR nog leden: Iraida Heidkamp, Martha Lucassen, Ellen Postel, Lisette van de Moesdijk, Annemarie Kreeft, Ashna Kamta, Bianca Fortkamp, Esther Tijhuis, Marije Abbink, Manon Groothuys, Fairuz Assink, Esmée Kuindersma, Kirsten Lejeune, Manon Wijnen.


Vanuit het team onderdeel van de OR: Miriam Kamp, Willem Jan Somsen en Eefje Kenkhuis. Ze zijn ter ondersteuning afwisselend aanwezig bij de vergaderingen.

De OR is digitaal te bereiken op e-mailadres: or.devonder@stichtingbrigantijn.nl 
    

Contributie en statuten

De vaststelling van de contributie vindt jaarlijks plaats. De hoogte van de contributie wordt door de OR bepaald op basis van eerdere uitgaven. Op dit moment (schooljaar 2021/2022) bedraagt de contributie €20,- per leerling. De nieuwe leerlingen, die na 1 januari maar voor 1 mei instromen, betalen de helft van deze contributie.

De contributie is een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje is geen onderdeel van de contributie, deze bijdrage wordt apart door school geïnd.

De statuten van de Oudervereniging zijn bij notariële akte vastgesteld.