Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

vrijdag 19 jul 12:00
17:00
Start zomervakantie
maandag 22 jul
vrijdag 30 aug
Zomervakantie

Missie

Leer, geniet en verwonder. Beleef de Vonder!

Visie

In onze visie gaan we uit van het feit dat KBS De Vonder een katholieke school is. De basis van waaruit het onderwijs vorm krijgt, is dus de katholieke levensbeschouwing. De school staat echter ook open voor kinderen die een andere of geen specifieke geloofsrichting hebben, zolang zij de katholieke levensbeschouwing respecteren en met evenzoveel respect deelnemen aan het totale onderwijsproces. 

Kindgericht onderwijs

In onze benadering van kinderen gaan wij uit van de mogelijkheden van ieder kind, omdat kinderen verschillen in kennen en kunnen. Kindgericht onderwijs houdt voor ons in dat wij in ons onderwijs-aanbod zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften, interesses en leerstijlen van kinderen. We vinden het belangrijk om ook de kinderen zelf daarbij te betrekken. Het betekent niet dat ieder kind op de Vonder een eigen programma, volledig op maat afgestemd, volgt.
We volgen de ontwikkeling van ieder kind d.m.v. observaties en gericht gebruik van toetsen en registratie in ons leerlingvolgsysteem. Dit geldt ook voor het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen.

Leerdoelgericht onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod op onze school wordt leerdoelgericht vormgegeven, waarbij het niet eenzijdig gericht is op kennisoverdracht. Wij zijn van mening dat bij leren de volgende uitgangspunten van belang zijn:
leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden.
leren heeft te maken met het veranderen van gedrag.
leren heeft te maken met het leren hanteren van oplossingsmethoden.
leren heeft te maken met het leren ontwikkelen.
leren heeft te maken met het toepassen van denk- en leerstrategieën.
Leren doe je samen. Dit geldt voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. Je leert van en met elkaar. Samen staan we sterk.
Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen zien we als een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren en tot zelfontplooiing. Dit heeft dan ook onze voortdurende zorg en aandacht, waarbij het uitgangspunt is dat we de kinderen op een positieve manier benaderen. 

Schoolomgeving

Om kinderen tot leren te laten komen moet de schoolomgeving stimulerend, uitdagend en overzichtelijk zijn. De werkruimten worden zo ingericht dat er een efficiënt gebruik van kan worden gemaakt. De inrichting nodigt en daagt kinderen uit, en biedt ze steun. De werkruimten zijn essentieel voor het onderwijs op onze school. Dit geldt ook voor het schoolplein. 

School en maatschappij

De school is van mening dat haar eerste taak ligt bij het geven van onderwijs en het invullen van haar opvoedkundige taak. De school is een onderdeel van de maatschappij en daarom is ze betrokken bij gebeurtenissen dichtbij en ver weg. Als er een beroep op de school wordt gedaan om deel te nemen aan maatschappelijke projecten dan zal de school deze kritisch bekijken.

De Vonder maakt deel uit van een brede school en werkt samen met de partners, die aan de brede school verbonden zijn.