Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Agenda

Nieuws

Fotoboek

• Album Sinterklaas 2017 • Album Workshop techniek • Album Kinderboekenweek 2017 • Album Archief 2016-2017 • Album High-tea onderbouw

Lezen

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over het leesonderwijs bij ons op school. Wilt u weten welke vormen van Leesbevordering wij toepassen? Klik dan hier!

Hoe werken we in het kort?

We maken gebruik van de methode Leeslijn. Vanaf leerjaar 1 leren de kinderen klanken en letters herkennen, vanaf leerjaar 3 leren ze om deze ook te lezen. Naarmate de kinderen meer klanken en letters kennen, kunnen zij woorden, zinnen en teksten gaan lezen.

    
    

De methode maakt gebruik van een indeling in ILO-niveaus. ILO staat voor: Individualiserend Leesonderwijs of Instructiegerichte LeesObservatie.
Per ILO niveau worden verschillende categorieën aangeboden om woorden beter te kunnen lezen. Bent u benieuwd welke categorieën er allemaal zijn, neem dan eens een kijkje bij de 'Portfoliobladen technisch lezen' hieronder. Er staan voorbeelden van categorieën op woordniveau, zinsniveau en tekstniveau. Hieronder ziet u hoe de ILO niveaus zijn omgezet naar AVI niveaus. Op deze manier kunt u zien welke boeken uw kind in de bibliotheek het beste kan kiezen.
    
                                    

Ontwikkeling volgen

Drie keer per jaar worden de leestoetsen van de methode afgenomen om te zien hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld op het gebied van lezen. Na afloop van deze toetsperiode vullen we de portfoliomappen van de kinderen aan met de portfoliobladen technisch lezen.
Elk kind krijgt een blad in zijn/haar portfoliomap van het niveau waarop het instructie gaat krijgen. Naast de methodetoetsen nemen we bij kinderen ook twee keer per jaar de DMT (Drie Minuten Toets) af. Dit is een toets waarbij kinderen per kaart in 1 minuut zoveel mogelijk woorden moeten lezen. De resultaten van deze toets worden in ParnasSys geregistreerd en zijn voor u te vinden in het ouderportaal.

Portfoliobladen technisch lezen

Portfolioblad technisch lezen ILO a
Portfolioblad technisch lezen ILO b
Portfolioblad technisch lezen ILO 1
Portfolioblad technisch lezen ILO 2
Portfolioblad technisch lezen ILO 3
Portfolioblad technisch lezen ILO 4
Portfolioblad technisch lezen ILO 5
Portfolioblad technisch lezen ILO 6
Portfolioblad technisch lezen ILO 7
Portfolioblad technisch lezen ILO 8
Portfolioblad technisch lezen ILO 9
Portfolioblad technisch lezen ILO 10