Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

vrijdag 3 jun
Beeballtoernooi
maandag 6 jun
2e Pinksterdag

Lezen

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over het leesonderwijs bij ons op school. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen van de Vonder plezier ervaren tijdens het lezen. Wilt u weten welke vormen van Leesbevordering wij toepassen? Klik dan hier!

Hoe werken we in het kort?

We maken gebruik van de methodes Lijn 3 (leerjaar 3) en Station Zuid (leerjaar 4 t/m 8). Dit zijn methodes voor het technisch lezen. Vanaf leerjaar 1 leren de kinderen klanken en letters herkennen, vanaf leerjaar 3 leren ze om deze ook te lezen. Naarmate de kinderen meer klanken en letters kennen, kunnen zij woorden, zinnen en teksten gaan lezen.

 

    
    

    
                                    

Ontwikkeling volgen

Afhankelijk van het leerjaar nemen wij methodetoetsen af om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen. Naast de methodetoetsen nemen we bij kinderen ook twee keer per jaar de DMT (Drie Minuten Toets) af. Dit is een toets waarbij kinderen per kaart in 1 minuut zoveel mogelijk woorden moeten lezen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar de AVI-toets af. Bij deze leesvaardigheidstoets wordt een verhaaltje gelezen waarbij de leerkracht het aantal fouten en de tijd bijhoudt. De resultaten van deze toets worden in ParnasSys geregistreerd en zijn voor u te vinden in het ouderportaal.

Daar waar de ontwikkeling van lezen bij een leerling achterblijft, zetten wij leesinterventies in. Dit kan binnen de groep door middel van verlengde instructie. Maar ook in kleine groepjes buiten de groep. RALFI lezen, Connect lezen, lezen met vrijwilligers of ambulante leerkracht. We streven naar een optimale leesontwikkeling voor iedere leerling.