Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

dinsdag 28 mei 18:00
19:30
MR vergadering
woensdag 29 mei 12:00
12:00
Studiemiddag

Technisch lezen

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over het leesonderwijs bij ons op school. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen van de Vonder plezier ervaren tijdens het lezen. Wilt u weten welke vormen van Leesbevordering wij toepassen? Klik dan hier!
 

Hoe werken we in het kort?

We maken gebruik van de methodes Lijn 3 (leerjaar 3) en Station Zuid (leerjaar 4 t/m 8). Dit zijn methodes voor het technisch lezen. Vanaf leerjaar 1 leren de kinderen klanken en letters herkennen, vanaf leerjaar 3 leren ze om deze ook te lezen. Naarmate de kinderen meer klanken en letters kennen, kunnen zij woorden, zinnen en teksten gaan lezen.

 

    
    

    
Ontwikkeling volgen
Afhankelijk van het leerjaar nemen wij methodetoetsen af om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen. Naast de methodetoetsen nemen we bij kinderen ook twee keer per jaar de DMT (Drie Minuten Toets) af. Dit is een toets waarbij kinderen per kaart in 1 minuut zoveel mogelijk woorden moeten lezen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar de AVI-toets af. Bij deze leesvaardigheidstoets wordt een verhaaltje gelezen waarbij de leerkracht het aantal fouten en de tijd bijhoudt. De resultaten van deze toets worden in ParnasSys geregistreerd en zijn voor u te vinden in het ouderportaal.

 

 

Daar waar de ontwikkeling van lezen bij een leerling achterblijft, zetten wij leesinterventies in. Dit kan binnen de groep door middel van verlengde instructie. Maar ook in kleine groepjes buiten de groep. RALFI lezen, Connect lezen, lezen met vrijwilligers of ambulante leerkracht. We streven naar een optimale leesontwikkeling voor iedere leerling.

 

 

 

Begrijpend lezen

 

Op dit moment zijn we druk bezig met het vormgeven van begrijpend lezen binnen de Vonder. We willen in de loop van schooljaar 2022-2023 een definitieve keuze gaan maken met welke begrijpend werkwijze we de komende schooljaren mee willen werken. 

 

Hoe werken we in het kort?

De voorloper van het begrijpend lezen is begrijpend luisteren. Vanaf leerjaar 1 starten we met begrijpend luisteren. De KIJK-doelen gebruiken we als leidraad en dat verweven we in de verschillende thema’s door middel van themaboeken. Halverwege leerjaar 4 starten we met de methode: Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip koppelt onderwijs in begrijpend lezen aan de actualiteit. Leerlingen lezen tijdens de begrijpend-leeslessen teksten over onderwerpen die in het nieuws zijn. Naast Nieuwsbegrip worden ook incidenteel andere methodieken ingezet, bijv. Junior Einstein of Lees Aardig.   

Ontwikkeling volgen

We volgen de ontwikkeling van kinderen door observaties, die wij doen in de klas. Tijdens de begrijpend-leeslessen kijken wij welke vaardigheden de leerlingen beheersen en waar wij nog extra hulp kunnen bieden. 

 

Naast de observaties nemen we bij kinderen ook twee keer per jaar (vanaf leerjaar 5) de CITO Begrijpend lezen af. Dit is een toets waarbij kinderen teksten lezen en daar vragen over moeten beantwoorden. De resultaten van deze toets worden in ParnasSys geregistreerd en zijn voor u te vinden in het ouderportaal. 

Daar waar de ontwikkeling van begrijpend lezen bij een leerling achterblijft, zetten wij begrijpend -leesinterventies in. Dit kan binnen de groep, d.m.v pre-teaching. We lezen dan voor de tijd de tekst in een klein groepje. Maar ook kunnen we de kinderen in kleine groepjes buiten de groep begeleiden door vrijwilligers of arrangementsbegeleiders.