Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

vrijdag 19 jul 12:00
17:00
Start zomervakantie
maandag 22 jul
vrijdag 30 aug
Zomervakantie


Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan voor inspraak en voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school. De MR is de directe sparringspartner van de directie van school. 
In dit document kunt u meer lezen over wat de MR doet.

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR adviesrecht bij bepaalde te nemen besluiten. De MR kan echter ook ongevraagd advies uitbrengen over diverse ontwikkelingen, signalen en besluiten. 
Jaarverslag MR 2022-2023

Samenstelling MR

De MR van de Vonder bestaat uit 4 leerkrachten (personeelsgeleding) en 4 ouders (oudergeleding):
* Namens het personeel hebben Danique Frielink, Marieke Lagendijk, Diane van Oosten en Jesper Dobbenga zitting in de MR.
* Namens de ouders hebben Roy (vader van Tess), Karlijn (moeder van Saar en Evi), Anke (moeder van Luca, Julian en Lieve) en Jolien (moeder van Seth en Noan) zitting in de MR.
*  Willem Jan (directeur) is als adviseur verbonden aan de MR. De directie is echter niet stemgerechtigd. 

De leden van de MR zijn gekozen door respectievelijk het team en de ouders. Op het moment dat er een vacature is, worden er verkiezingen gehouden.
        

Inspraak van ouders

Spreek gerust iemand van de MR aan om uw signaal te bespreken. Het is zelfs mogelijk om in een MR-vergadering uw standpunt te verduidelijken. Wij vinden het wel prettig dat u dat van te voren aan ons doorgeeft. De MR is ook te bereiken op het e-mailadres mr.devonder@stichtingbrigantijn.nl