Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

vrijdag 18 feb
Aanvullende vrije dag
maandag 21 feb
vrijdag 25 feb
Voorjaarsvakantie

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan voor inspraak en voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school. De MR is de directe sparringspartner van de directie van school.
In dit document kunt u meer lezen over de MR.        

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR adviesrecht bij bepaalde te nemen besluiten. De MR kan echter ook ongevraagd advies uitbrengen over diverse ontwikkelingen, signalen en besluiten. 
Jaarverslag MR 2017-2018       

Samenstelling MR

De MR van de Vonder bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding):
* Namens het personeel hebben Olga Huis in 't Veld, Miriam Kamp en Diane van Oosten zitting in de MR.
* Namens de ouders hebben Wieke Wisselink (moeder van Hugo en Nienke), Heidi Boersma (moeder van Gerard-Jan en Anne-Roos) en Karlijn (moeder van Saar) zitting in de MR.
* Alois Hilbers (directeur) is als adviseur verbonden aan de MR. De directie is echter niet stemgerechtigd. 

De leden van de MR zijn gekozen door respectievelijk het team en de ouders. Op het moment dat er een vacature is, worden er verkiezingen gehouden.
        

Inspraak van ouders

Spreek gerust iemand van de MR aan om uw signaal te bespreken. Het is zelfs mogelijk om in een MR-vergadering uw standpunt te verduidelijken. Wij vinden het wel prettig dat u dat van te voren aan ons doorgeeft. De MR is ook te bereiken op het e-mailadres mr.devonder@stichtingbrigantijn.nl