Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

maandag 3 jul
Studiedag
dinsdag 18 jul
Start zomervakantie


Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan voor inspraak en voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school. De MR is de directe sparringspartner van de directie van school. 
In dit document kunt u meer lezen over wat de MR doet.

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR adviesrecht bij bepaalde te nemen besluiten. De MR kan echter ook ongevraagd advies uitbrengen over diverse ontwikkelingen, signalen en besluiten. 
Jaarverslag MR 2021-2022

Samenstelling MR

De MR van de Vonder bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding):
* Namens het personeel hebben Danique Frielink, Marieke Lagendijk en Diane van Oosten zitting in de MR.
* Namens de ouders hebben Wieke (moeder van Nienke), Roy (vader van Tess) en Karlijn (moeder van Saar en Evi) zitting in de MR.
*  (directeur) is als adviseur verbonden aan de MR. De directie is echter niet stemgerechtigd. 

De leden van de MR zijn gekozen door respectievelijk het team en de ouders. Op het moment dat er een vacature is, worden er verkiezingen gehouden.
        

Inspraak van ouders

Spreek gerust iemand van de MR aan om uw signaal te bespreken. Het is zelfs mogelijk om in een MR-vergadering uw standpunt te verduidelijken. Wij vinden het wel prettig dat u dat van te voren aan ons doorgeeft. De MR is ook te bereiken op het e-mailadres mr.devonder@stichtingbrigantijn.nl