Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

vrijdag 19 jul 12:00
17:00
Start zomervakantie
maandag 22 jul
vrijdag 30 aug
Zomervakantie

Multiveste 'De Maten'

In de wijk “De Bornsche Maten” in Borne verrijst in de zomer van 2015 een voorzieningencluster dat onderdak biedt aan de functies basisonderwijs, kinderopvang, sporthal en sociaal culturele voorzieningen. De gemeente Borne, Kinderopvang Borne, basisschool De Vonder, volleybalvereniging Apollo 8 en 'Wijkraad Bornsche Maten' denken op dit moment samen na over een uitnodigend gebouw met voorzieningen waarin efficiënt wordt omgegaan met ruimte en tijd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars ruimten of door gebouwdelen af te sluiten wanneer deze niet worden gebruikt. 
 
Op de onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de voortgang en onze partners:
Woonwijk Bornsche Maten
Kinderopvang Borne
Wijkraad Bornsche Maten
 

Meerwaarde

De meerwaarde zit vooral in het feit dat kinderen meer kansen geboden worden dan in/op een reguliere school. Met respect voor elkaar kan er een geïntegreerde aanpak gerealiseerd worden van ontwikkelingskansen van kinderen in hun diverse leefmilieus: in het gezin, op school, in de peuterspeelzaal, de kinderdagopvang, in de naschoolse opvang en in hun vrije tijd. Er wordt op die manier een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond het kind en gezin gevormd, waardoor de sociale competentie van kinderen en hun actieve deelname aan de samenleving, onderwijs en recreatie worden bevorderd. Dit alles vormt de grondgedachte dat de school zich moet bezighouden met zaken die binnen de doelstelling van het onderwijs vallen. Voor alle overige zaken worden professionals en/of derden in huis gehaald. 
        

Naam 'De Maten'

De term ’Brede School’ doet eigenlijk geen recht aan de partners die geen school zijn. Er zijn diverse partijen betrokken en in de toekomst komen er daar waarschijnlijk nog meer bij. Een veelvoud van partners (lees: maten) die een bijdrage kunnen leveren aan een solide basis (lees: veste) voor kinderen. Daarom spreken wij niet van brede school maar van ’Multiveste de Maten’.