Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Agenda

Nieuws

Foto's

• Album Sinterklaas 2017 • Album Workshop techniek • Album Kinderboekenweek 2017 • Album Archief 2016-2017 • Album High-tea onderbouw

Werken in bouwen

Op de Vonder werken we niet met een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, maar een indeling in 4 bouwen:
- Onderbouw: leerjaar 1 en 2
- Middenbouw 1: leerjaar 3 en 4
- Middenbouw 2: leerjaar 5 en 6
- Bovenbouw: leerjaar 7 en 8

Elke bouw bestaat uit een aantal basisgroepen met ieder een vaste leerkracht. Binnen een bouw zijn er heterogene basisgroepen. Iedere basisgroep start en sluit de dag op een eigen vaste plek en met de eigen leerkracht.
De basisgroepen van een bouw maken gezamenlijk gebruik van meerdere lokalen. De aangrenzende ruimtes worden betrokken bij de lokalen. De ruimtes zijn heringedeeld met behulp van kasten, gordijnen en dergelijke, waardoor er functionele hoeken en afdelingen ontstaan, zoals een rekenhoek/-kast, een creactieve hoek en een spelhoek/-kast.
  

Kind en ontwikkeling

Op de Vonder willen we kinderen laten leren door ze van binnenuit te motiveren. Door concreet met materialen te werken binnen een betekenisvolle context, ontwikkelen kinderen zich. We willen een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving bieden waarin kinderen actief en handelend leren.
Onze kinderen zijn unieke wereldburgers die hun grenzen willen verbreden en een natuurlijke wil hebben om te leren. Het is de kunst en onze taak om die wil te (h)erkennen, te prikkelen en professioneel te begeleiden. 
  

Leerdoelgericht onderwijs

Op de Vonder wordt uitgegaan van een leerdoelgericht leerstofaanbod, waarbij de leerlijnen leidend zijn. We maken hiervoor gebruik van verschillende methodes in leerjaar 3 t/m 8. In de onderbouw werken we vanuit de doelen van KIJK!-registratie. 
Tot en met leerjaar 4 maken we ook gebruik van kernconcepten om ons onderwijs vorm te geven.

We bieden de leerstof op leerjaarniveau aan. Daarbij worden de methoden niet van A tot Z gevolgd, maar bekijken we vanuit het groepsplan welke doelen moeten worden behaald en welke leerstof hierbij moet worden aangeboden.
 

Omgang met elkaar

Op de Vonder willen we een leef- en leergemeenschap zijn met een maatschappelijke en pedagogische opdracht. De betrokken partijen (professionals, kinderen en ouders) komen elkaar daarbij tegen op verschillende manieren. Volwassenen en kinderen vormen samen de leef- en leergemeenschap.
Om soepel met elkaar om te kunnen gaan en om kinderen veel vrijheid te gunnen, dienen er duidelijke omgangsregels en een heldere structuur te zijn. Samen met de kinderen worden deze regels besproken.
 

Identiteit

Op de Vonder willen we kinderen vertrouwd maken met de christelijke levensvisie. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de diversiteit van religies en gebruiken in en buiten onze maatschappij. Zo proberen we bij kinderen een gezond kritische houding te creëren, waarbij ze altijd hun eigen keuzes kunnen blijven maken. Als team willen we open omgaan met de eigen interpretaties en opvattingen van kinderen, waarbij respect een belangrijk uitgangspunt is.

De katholieke identiteit komt o.a. tot uiting in:
- het voorlezen van bijbelse verhalen, spiegelverhalen en gesprekken hierover;
- het bidden van vaste en vrije gebeden met kinderen;
- het samen vieren van bijzondere kerkelijke feesten, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren;
- contacten met de parochiekerk (H. Theresia) en het pastorale team;