Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Agenda

maandag 17 okt
vrijdag 21 okt
Herfstvakantie
woensdag 2 nov
Studiedag Brigantijn

Spelling

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over het spellingonderwijs bij ons op school.


Hoe werken we in het kort?

We maken gebruik van de methode Taaljournaal. Verder helpen de methodiek en materialen van Klassekist ons om de spellingcategorieën goed aan te bieden. Hieronder ziet u onder andere de picto's en het klankvoetenschema van Klassekist. We leren de kinderen vanaf leerjaar 3 om de verschillende spellingcategorieën te herkennen in woorden. Naar mate kinderen meer categorieën kennen, kunnen zij moeilijkere woorden schrijven. Vraag uw kinderen maar eens wat de picto's betekenen!

                

Ontwikkeling volgen

Regelmatig nemen we tussentijdse toetsen af bij de kinderen waarin verschillende categorieën door elkaar worden gevraagd. We leren de kinderen om op die momenten zoveel mogelijk het onderstaand stappenplan zelfstandig te gebruiken. Ook worden er stelopdrachten gemaakt waarin we de toegepaste spelling kunnen bekijken. Denk hierbij aan het schrijven van verhalen en gedichten.


Invented spelling

We stimuleren kinderen van jongs af aan om te schrijven. Eerst letters, woorden en vervolgens zinnen en verhalen. Als kinderen beginnen, schrijven ze klanken zoals ze die horen. Deze spontane spelling wordt steeds meer vervangen zodra kinderen meer regels leren. Te vroeg letten op fouten belemmert kinderen in hun fantasie en creativiteit.
In onderstaande bijlage leest u meer over “invented spelling” (schrijven naar eigen inzicht) en ziet u hoe dat eruit kan zien.
Invented spelling - infentut spelin


Aanpakgedrag

Sinds we met het spellingverbetertraject bezig zijn geweest, hebben we veel aandacht gegeven aan het juiste aanpakgedrag. Het volgende schema helpt kinderen om te weten wat er van hen wordt verwacht.