Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

maandag 29 apr
vrijdag 10 mei
Meivakantie
maandag 20 mei
2e Pinksterdag

Rekenen

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over het rekenonderwijs bij ons op school.

 

Hoe werken we in het kort?

We maken gebruik van de methode Pluspunt. De kinderen leren vanaf leerjaar 1 cijfers en getallen. Vanaf leerjaar 3 worden hiermee allerlei bewerkingen gedaan. Naarmate de kinderen meer bewerkingen kunnen uitvoeren, worden de bewerkingen complexer en moeten meerdere bewerkingen uitgevoerd worden om tot een oplossing te komen.
Om dit alles aan te leren, maken we ook veel gebruik van materialen. In elke groep is een rekenkast aanwezig waar de kinderen materialen uit kunnen pakken om zich de leerstof eigen te maken.

 

Ontwikkeling volgen

De methode biedt aan het eind van het blok een bloktoets aan. Een doel komt in 2 opeenvolgende blokken meerdere keren aan bod: in het eerste blok tijdens de instructie en verwerking, in het tweede blok tijdens de conditietraining. Pas daarna, aan het eind van het tweede blok, vindt de bloktoets plaats. In de bloktoets worden dus altijd de 4 doelen van het vorige blok getoetst. Hierdoor hebben de kinderen voldoende tijd gehad om de doelen te oefenen. De tempotoets is een onderdeel van de bloktoets.
Naast deze methodegebonden toetsen nemen we 2 keer per jaar een methode onafhankelijke toets af. De resultaten van deze toets worden in ParnasSys geregistreerd en zijn voor u te vinden in het ouderportaal.

Ouderinformatiebladen rekenen

Om ouders inzicht te geven in de manier waarop de verschillende bewerkingen worden aangeleerd, hebben we een ouderinformatieblad van Pluspunt.
Neem gerust een kijkje om te zien hoe de verschillende leerdoelen opgebouwd worden in de leerjaren 3 t/m 8.

Ouderinformatie Pluspunt 4