Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Agenda

Nieuws

Foto's

• Album Sinterklaas 2017 • Album Workshop techniek • Album Kinderboekenweek 2017 • Album Archief 2016-2017 • Album High-tea onderbouw

Schoolplan

Een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze en onze plannen voor de toekomst staan beschreven in het schoolplan 2011 - 2015. Onderwijskundige vormgeving, beleidsvoornemens en beleidsplannen komen hierin aan bod.
U kunt een exemplaar van het schoolplan downloaden door op de volgende link te klikken: Schoolplan KBS de Vonder 2011-2015

Schoolgids

De schoolgids bevat vooral de algemene informatie over de school en haar organisatie. U kunt een exemplaar van het schoolplan downloaden door op de volgende link te klikken: 
Schoolgids KBS De Vonder 2013-2017

 

Schooljaarverslag

Het schooljaarverslag bevat informatie over het afgelopen schooljaar. De ontwikkelingen en knelpunten worden meegenomen in de beleidsvoornemens voor schooljaar 2013-2014. Dit schooljaarverslag dient als aanvulling op het schoolplan 2011-2015 en de schoolgids 2010-2013.
Schooljaarverslag KBS De Vonder 2012-2013