Agenda

Voorlezen aan elkaar Op woensdag 11 oktober hebben de kinderen van middenbouw 2 en de bovenbouw in tweetallen voorgel ...

Foto's

• Album Kinderboekenweek 2017 • Album Archief 2016-2017 • Album High-tea onderbouw • Album Archief 2015-2016 • Album 3D-printer

Regel van de maand

 Deze maand staat de regel “Ik ben ik, jij bent jij en iedereen hoort erbij” centraal. De sovaclub van de bovenbouw zal de regel in de groepen introduceren. Centraal staan deze maand kernbegrippen als: jezelf zijn, betrouwbaar, overleggen, iemand in zijn waarde laten, niemand uitsluiten.

Lezen in leerjaar 3 Wat leuk om te zien dat de kinderen van leerjaar 3 het lezen en de leesspelletjes hebben ontdekt!
Kinder- boekenweek Op 4 oktober is de Kinderboekenweek 2017 van start gegaan, het thema is 'Griezelen'.

Nieuws